Sønderjysk Kor - søger ny korleder

Idet vores nuværende korleder har søgt nye udfordringer, søger Sønderjysk Kor i Haderslev ny korleder fra og med uge 8 i 2021 og gerne pr. 1 januar. Vi søger en dygtig og engageret klaverspillende korleder.

Vi er et veletableret 4-stemmigt amatørkor med ca. 35 sangglade kormedlemmer, der synger et bredt udsnit af både folkeligt- og kirkeligt repertoire.

Koret medvirker i årets løb ved forskellige arrangementer, bl.a. med alsangstimen til Lysfesten på Haderslev Kaserne 4. maj. Vi har 4-5 koncerter hvert år. Koret er en selvstændig forening med bestyrelse. Korets ledelse er fastlagt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 353 om løn og ansættelsesvilkår efter lov om støtte til folkeoplysning. Korets bestyrelse bakker dirigenten op, så der er optimale arbejdsvilkår under hensyntagen til korets økonomi og formål, og tager sig desuden af mange af de praktiske opgaver, der er forbundet med korarbejdet.

Koret øver mandage fra kl. 19.00-21.00 i festsalen på UC SYD i Haderslev med indlagt pause på 15 min. Det udgør 2,30 lektion. Vi holder ferie i skolens ferieperioder. Korprøverne starter op først i januar og slutter først i maj. Efterårssæsonen starter op i slutningen af august og slutter midt i december. Det samlede antal korundervisningstimer pr. år udgør ca. 80 timer. Koncerter afregnes særskilt efter forbrugte timer. Derudover afholdes der en korlørdag eller weekend alt efter behov, også for at styrke det sociale i koret. Disse dage er selvfølgelig også aflønnet.
Koret er medlem af Grænsekorene.

På korets hjemmeside: www.soenderjyskkor.dk kan du få mere information om koret.

Er du interesseret, eller vil du vide mere, så kontakt gerne
formanden Alice Knudsen på tlf. 40858662, mail: aliceknudsen@live.dk eller
næstformand Claus Michaelsen på tlf. 29615097.