Dirigenten:
Elsebeth Birkblad Korleder 41 17 38 95 eks@birkblad.dk
Bestyrelsen:
Alice Knudsen Formand 40 85 86 62
74 52 37 89
aliceknudsen@live.dk
Claus Michaelsen Næstformand 29 61 50 97  
Lone B. Hans Kasserer 21 45 14 94  
Birgitte Dahl Nielsen
Sekretær 27 37 20 84
74 53 07 01
 
Leif Nielsen
Best.medlem   30 23 13 83
  74 50 50 50
 
Alice Nielsen Suppleant    
Karin Pedersen Suppleant    
Bestyrelsen